املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژهدسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :0


تاريخ ثبت :1399/4/22 8:09:09 PM


قیمت :1776000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در استادسرای رشت

دفعات مشاهده :0


تاريخ ثبت :1399/4/22 7:44:56 PM


قیمت :1848000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در استادسرای رشت

دفعات مشاهده :0


تاريخ ثبت :1399/4/22 7:19:01 PM


قیمت :1920000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 مترمربعی در استادسرای رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/4/17 1:02:05 PM


قیمت :2805000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه نوساز بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :15


تاريخ ثبت :1399/4/3 1:20:17 PM


قیمت :1496000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :42


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:21:02 AM


قیمت : 000 000 320 1

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار لاکاني رشت

دفعات مشاهده :27


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:25:15 AM


قیمت :1280000000

مشاهده آگهي پیش آپارتمان آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :24


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:25:21 AM


قیمت :1260000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :545


تاريخ ثبت :1394/3/20 10:46:51 AM


قیمت :80.000.000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان در شهرك حميديان

دفعات مشاهده :548


تاريخ ثبت :1394/11/19 6:22:13 PM


قیمت :170.000.000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان در فلكه سرگل رشت

دفعات مشاهده :1027


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:27:23 AM


قیمت :187 میلیون تومان

مشاهده آگهي پیش فروش 3 واحد آپارتمان 2 خوابه در بلوار قلی پور

دفعات مشاهده :1355


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:30:45 AM


قیمت :000 000 980

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :479


تاريخ ثبت :1394/4/31 5:17:43 AM


قیمت :000 000 150

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در ميدان گيل رشت

دفعات مشاهده :528


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:26 PM


قیمت :130000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در قلي پور رشت

دفعات مشاهده :485


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:21:33 PM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان نسقي 2 خوابه در علي اباد رشت

دفعات مشاهده :548


تاريخ ثبت :1393/9/3 11:00:55 AM


قیمت :124000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان نسقی 2 خوابه معلم رشت

دفعات مشاهده :499


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:22:20 PM


قیمت :166000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان نسقي 2و3 خوابه درسعدي رشت

دفعات مشاهده :620


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:02:26 PM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان لاهيجان خيابان شهدا رشت

دفعات مشاهده :528


تاريخ ثبت :1397/5/21 9:06:36 AM


قیمت :105000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان شهدا(لاهيجان) رشت

دفعات مشاهده :483


تاريخ ثبت :1394/4/28 10:57:16 PM


قیمت :105000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان شهدا(لاهيجان) رشت

دفعات مشاهده :586


تاريخ ثبت :1394/2/29 6:03:46 PM


قیمت :325000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه رشتيان رشت

دفعات مشاهده :526


تاريخ ثبت :1393/5/26 10:30:02 AM


قیمت :140000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 2 خوابه درحسین آباد رشت

دفعات مشاهده :913


تاريخ ثبت :1399/4/7 11:35:52 AM


قیمت :432000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :516


تاريخ ثبت :1393/4/31 7:14:34 PM


قیمت :345 میلیون تومان

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :594


تاريخ ثبت :1393/4/31 6:28:01 PM


قیمت :255 میلیون تومان

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 2 و 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :543


تاريخ ثبت :1393/4/31 5:49:57 PM


قیمت :450 میلیون تومان

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :667


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:08:44 PM


قیمت :130000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :629


تاريخ ثبت :1394/4/30 5:21:28 AM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :583


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:27:08 AM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :662


تاريخ ثبت :1394/2/14 10:01:32 AM


قیمت :97500000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در خيابان لاهيجان رشت

دفعات مشاهده :611


تاريخ ثبت :1394/2/28 5:46:05 PM


قیمت :107800000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در خيابان لاهيجان رشت

دفعات مشاهده :636


تاريخ ثبت :1394/2/21 10:36:56 AM


قیمت :381 000 000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه در گلسار رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه

   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.