املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژه


دسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/29 3:04:23 PM


قیمت :2730000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه درخیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :31


تاريخ ثبت :1399/10/18 7:37:34 PM


قیمت :1170000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2و3 خوابه در فلکه گاز رشت

دفعات مشاهده :4


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:29:24 PM


قیمت :

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3خوابه در استاد سرای رشت

دفعات مشاهده :17


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:30:22 PM


قیمت :3800000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متري رشتيان رشت

دفعات مشاهده :29


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:32:24 PM


قیمت :1464000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در فلکه گاز رشت

دفعات مشاهده :7


تاريخ ثبت :1399/10/15 5:32:27 PM


قیمت :2920000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :7


تاريخ ثبت :1399/10/15 4:51:20 PM


قیمت :1500000000

مشاهده آگهي پیش فروش آپارتمان 2 خوابه در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :21


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:34:17 PM


قیمت :2240000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه در سعدي رشت

دفعات مشاهده :86


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:39:26 PM


قیمت :1776000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه در استادسراي رشت

دفعات مشاهده :84


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:38:34 PM


قیمت :1848000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه در استادسراي رشت

دفعات مشاهده :76


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:37:42 PM


قیمت :1920000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 3 خوابه 160 مترمربعي در استادسراي رشت

دفعات مشاهده :528


تاريخ ثبت :1394/4/31 5:17:43 AM


قیمت :000 000 150

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در ميدان گيل رشت

دفعات مشاهده :572


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:26 PM


قیمت :130000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در قلي پور رشت

دفعات مشاهده :526


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:21:33 PM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان نسقي 2 خوابه در علي اباد رشت

دفعات مشاهده :541


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:22:20 PM


قیمت :166000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان نسقي 2و3 خوابه درسعدي رشت

دفعات مشاهده :657


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:02:26 PM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان لاهيجان خيابان شهدا رشت

دفعات مشاهده :576


تاريخ ثبت :1397/5/21 9:06:36 AM


قیمت :105000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان شهدا(لاهيجان) رشت

دفعات مشاهده :533


تاريخ ثبت :1394/4/28 10:57:16 PM


قیمت :105000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه خيابان شهدا(لاهيجان) رشت

دفعات مشاهده :626


تاريخ ثبت :1394/2/29 6:03:46 PM


قیمت :325000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه رشتيان رشت

دفعات مشاهده :712


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:08:44 PM


قیمت :130000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :680


تاريخ ثبت :1394/4/30 5:21:28 AM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :626


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:27:08 AM


قیمت :110000000

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوارشهداي گمنام رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه
   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.