املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژهدسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :18


تاريخ ثبت :1400/7/12 11:08:50 AM


قیمت :1567500000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در فلکه یخسازی رشت

دفعات مشاهده :33


تاريخ ثبت :1400/5/12 6:51:31 PM


قیمت :3726000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار ديلمان رشت

دفعات مشاهده :55


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:34:45 PM


قیمت :1400000000

مشاهده آگهي فروش یا معاوضه آپارتمان 2 خوابه 98 مترمربعی در بلوار معلم

دفعات مشاهده :139


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:47:56 PM


قیمت :1805000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :136


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:48:10 PM


قیمت :2640000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3خوابه 165 متری در خیابان سردارجنگل رشت

دفعات مشاهده :184


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:48:20 PM


قیمت :400000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه نسقی 70 متری در حمیدیان رشت

دفعات مشاهده :119


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:49:04 PM


قیمت :870000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری در چمارسرای رشت

دفعات مشاهده :122


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:49:08 PM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان تک خوابه 60 متری در استقامت یک رشت

دفعات مشاهده :184


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:49:15 PM


قیمت :2145000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 و 3 خوابه 110و160 متری در سعدی رشت

دفعات مشاهده :152


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:49:27 PM


قیمت :1900000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه 100متری در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :91


تاريخ ثبت :1399/10/29 3:07:37 PM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهدای گمنام رشت

دفعات مشاهده :136


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:49:36 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری در بلوار خرمشهر رشت

دفعات مشاهده :118


تاريخ ثبت :1399/10/22 11:48:52 AM


قیمت :270000000

مشاهده آگهي فروش سوئیت نسقی 65 متری تک خواب در دخانیات رشت

دفعات مشاهده :169


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:53:33 PM


قیمت :12500000000

مشاهده آگهي فروش پنت هاوس نوساز 3 خوابه 180 متري در بلوار قلي پور رشت

دفعات مشاهده :132


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:53:42 PM


قیمت :864000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه 96 متری در بلوار قلی پور رشت

دفعات مشاهده :184


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:53:47 PM


قیمت :600000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 72 در پیرسرای رشت

دفعات مشاهده :126


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:53:51 PM


قیمت :580000000

مشاهده آگهي فروش سوئیت 2 خوابه 70 متری درپارک دانشجوی رشت

دفعات مشاهده :173


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:53:55 PM


قیمت :1520000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه95 و 115 متری در سعدی رشت

دفعات مشاهده :133


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:54:12 PM


قیمت :850000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 97 مترمربعی در صفاری رشت

دفعات مشاهده :98


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:25:55 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 65 مترمربعی در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :84


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:22:10 PM


قیمت :750000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری درسعدی رشت

دفعات مشاهده :95


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:17:37 PM


قیمت :550000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نسقی یک خوابه60 مترمربعی در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :164


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:54:16 PM


قیمت :3600000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1800 مترمربعي در سراوان رشت

دفعات مشاهده :167


تاريخ ثبت :1400/9/3 7:54:20 PM


قیمت :2000000000

مشاهده آگهي فروش فوری آپارتمان نوساز 2 خوابه 130 متری در سبزه میدان رشت

دفعات مشاهده :90


تاريخ ثبت :1399/10/16 6:55:08 PM


قیمت :1300000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 90 مترمربعی در بیستون رشت

دفعات مشاهده :90


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:45:56 PM


قیمت :1460000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری در سعدی رشت

دفعات مشاهده :129


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:17:12 PM


قیمت :2620000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه 131 متری در گلسار رشت

دفعات مشاهده :86


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:06:38 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان یک خوابه 63.5 متری در گلزاران رشت

دفعات مشاهده :129


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:17:30 PM


قیمت :2210000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در سبزه میدان رشت

دفعات مشاهده :141


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:17:39 PM


قیمت :1288000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در چمارسرای رشت

دفعات مشاهده :97


تاريخ ثبت :1399/10/15 6:16:36 PM


قیمت :850000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار احمدزاده رشت

دفعات مشاهده :158


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:17:43 PM


قیمت :950000000

مشاهده آگهي فروش دو واحد راه جدا باهم (ساختمان) در شهرک مفتح رشت

دفعات مشاهده :95


تاريخ ثبت :1399/10/15 5:20:43 PM


قیمت :1200000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :91


تاريخ ثبت :1399/10/13 1:06:15 PM


قیمت :2405000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در بلوار شمسی پور رشت

دفعات مشاهده :87


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:46:08 AM


قیمت :570000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درفلکه گاز رشت

دفعات مشاهده :84


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:42:18 AM


قیمت :300000000

مشاهده آگهي فروش سوییت نسقی 32 مترمربعی در فاز دوم معلم

دفعات مشاهده :79


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:24:38 AM


قیمت :1260000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار لاکانی(22بهمن) رشت

دفعات مشاهده :163


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:18:26 PM


قیمت :800000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در صفاری رشت

دفعات مشاهده :197


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:18:42 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :226


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:18:49 PM


قیمت :780000000

مشاهده آگهي فروش پنت هاوس نوساز در بلوار مدرس رشت

دفعات مشاهده :214


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:19:02 PM


قیمت :600000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :195


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:19:08 PM


قیمت :470000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :243


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:19:57 PM


قیمت :2976000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه نوساز بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :235


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:19:57 PM


قیمت :2205000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه استادسرای رشت

دفعات مشاهده :279


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:10 PM


قیمت :2400000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :242


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:14 PM


قیمت :950000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2خوابه نوساز در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :254


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:18 PM


قیمت :4340000000

مشاهده آگهي فروش آپارامان نوساز در گلسار رشت

دفعات مشاهده :319


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:23 PM


قیمت :2640000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در پارک نيکمرام رشت

دفعات مشاهده :218


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:42 PM


قیمت :750000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :128


تاريخ ثبت :1399/4/5 7:42:33 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :216


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:45 PM


قیمت :720000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :290


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:20:58 PM


قیمت :750000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :256


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:05 PM


قیمت :660000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز نسقی 2 خوابه در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :220


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:10 PM


قیمت :610000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شمسي پور رشت

دفعات مشاهده :211


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:19 PM


قیمت :585000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :226


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:24 PM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 63 مترمربعی بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :228


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:28 PM


قیمت :580000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه دربلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :232


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:36 PM


قیمت :480000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار قلی پور رشت

دفعات مشاهده :239


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:41 PM


قیمت :1250000000

مشاهده آگهي فروش پنت هاوس 3 خوابه نسقي در بلوار قلي پور رشت

دفعات مشاهده :227


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:50 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :220


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:54 PM


قیمت :570000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :109


تاريخ ثبت :1399/3/20 6:22:13 PM


قیمت :385000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در علي آباد رشت

دفعات مشاهده :248


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:21:59 PM


قیمت :615000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :268


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:22:24 PM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :218


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:22:33 PM


قیمت :400000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه ابتداي جاده انزلي رشت

دفعات مشاهده :196


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:22:39 PM


قیمت :500000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان سه خوابه نوساز درشهرک فرهنگیان

دفعات مشاهده :263


تاريخ ثبت :1400/9/4 6:22:51 PM


قیمت :1024000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خواب خیابان مطهری رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه

   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.