املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژه


دسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :6


تاريخ ثبت :1399/10/29 3:07:37 PM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهدای گمنام رشت

دفعات مشاهده :11


تاريخ ثبت :1399/10/22 11:48:52 AM


قیمت :270000000

مشاهده آگهي فروش سوئیت نسقی 65 متری تک خواب در دخانیات رشت

دفعات مشاهده :17


تاريخ ثبت :1399/10/22 10:48:34 AM


قیمت :12500000000

مشاهده آگهي فروش پنت هاوس نوساز 3 خوابه 180 متري در بلوار قلي پور رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:25:55 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 65 مترمربعی در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:22:10 PM


قیمت :750000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری درسعدی رشت

دفعات مشاهده :4


تاريخ ثبت :1399/10/16 7:17:37 PM


قیمت :550000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نسقی یک خوابه60 مترمربعی در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :4


تاريخ ثبت :1399/10/16 6:55:08 PM


قیمت :1300000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 90 مترمربعی در بیستون رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:45:56 PM


قیمت :1460000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری در سعدی رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/16 5:06:38 PM


قیمت :650000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان یک خوابه 63.5 متری در گلزاران رشت

دفعات مشاهده :6


تاريخ ثبت :1399/10/15 6:16:36 PM


قیمت :850000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار احمدزاده رشت

دفعات مشاهده :6


تاريخ ثبت :1399/10/15 5:20:43 PM


قیمت :1200000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :6


تاريخ ثبت :1399/10/13 1:06:15 PM


قیمت :2405000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در بلوار شمسی پور رشت

دفعات مشاهده :10


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:46:08 AM


قیمت :570000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درفلکه گاز رشت

دفعات مشاهده :9


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:42:18 AM


قیمت :300000000

مشاهده آگهي فروش سوییت نسقی 32 مترمربعی در فاز دوم معلم

دفعات مشاهده :8


تاريخ ثبت :1399/10/13 11:24:38 AM


قیمت :1260000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار لاکانی(22بهمن) رشت

دفعات مشاهده :51


تاريخ ثبت :1399/4/5 7:42:33 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :126


تاريخ ثبت :1397/12/5 11:53:53 AM


قیمت :245000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه فاز2 بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :117


تاريخ ثبت :1397/12/5 11:13:21 AM


قیمت :170000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان تک خوابه استقامت یک رشت

دفعات مشاهده :111


تاريخ ثبت :1397/8/24 5:25:56 PM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :448


تاريخ ثبت :1395/2/1 8:00:36 PM


قیمت :166000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در سعدی رشت

دفعات مشاهده :419


تاريخ ثبت :1394/12/27 11:25:22 AM


قیمت :253000000

مشاهده آگهي فروش فوری آپارتمان نوساز 2 خوابه رشتیان رشت

دفعات مشاهده :440


تاريخ ثبت :1394/10/30 6:55:16 PM


قیمت :132000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در چهارراه گلسار رشت

دفعات مشاهده :408


تاريخ ثبت :1394/10/30 6:18:12 PM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در منظریه رشت

دفعات مشاهده :474


تاريخ ثبت :1394/10/30 5:07:02 PM


قیمت :119000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درعلی آباد رشت

دفعات مشاهده :437


تاريخ ثبت :1394/10/30 11:51:56 AM


قیمت :

مشاهده آگهي رهن واجاره آپارتمان یک خوابه دربلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :497


تاريخ ثبت :1394/10/28 6:07:58 PM


قیمت :85000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :434


تاريخ ثبت :1394/10/25 10:49:33 AM


قیمت :144000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :325


تاريخ ثبت :1394/10/23 7:49:57 PM


قیمت :260000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه نوساز در خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :439


تاريخ ثبت :1394/10/23 7:22:06 PM


قیمت :120000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه امین الضرب رشت

دفعات مشاهده :423


تاريخ ثبت :1394/10/23 10:39:18 AM


قیمت :212000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :487


تاريخ ثبت :1394/10/23 10:16:26 AM


قیمت :168000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :379


تاريخ ثبت :1394/10/22 10:29:10 PM


قیمت :127800000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :465


تاريخ ثبت :1394/10/10 12:06:56 PM


قیمت :111000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار خرمشهر رشت

دفعات مشاهده :451


تاريخ ثبت :1394/10/8 11:39:09 AM


قیمت :168000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بر اصلی بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :468


تاريخ ثبت :1394/10/7 7:25:39 PM


قیمت :99000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان یک خوابه درفاز2 معلم رشت

دفعات مشاهده :445


تاريخ ثبت :1394/10/7 6:57:16 PM


قیمت :512000000

مشاهده آگهي فروش و معاوضه زمين کلنگي در بلوار گيلان رشت

دفعات مشاهده :492


تاريخ ثبت :1394/10/7 5:24:51 PM


قیمت :99000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در حسین آباد رشت

دفعات مشاهده :405


تاريخ ثبت :1394/10/6 8:15:46 PM


قیمت :312500000

مشاهده آگهي فروش فوری آپارتمان 3 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :453


تاريخ ثبت :1394/10/6 7:38:19 PM


قیمت :412500000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :490


تاريخ ثبت :1394/10/5 5:50:53 PM


قیمت :155000000

مشاهده آگهي فروش فوری آپارتمان نوساز 2 خوابه درفاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :473


تاريخ ثبت :1394/10/5 12:41:12 PM


قیمت :115000000

مشاهده آگهي فروش فوری آپارتمان 2خوابه در تختی رشت

دفعات مشاهده :445


تاريخ ثبت :1394/10/8 10:44:30 AM


قیمت :200000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :365


تاريخ ثبت :1394/8/3 11:02:38 AM


قیمت :150 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش يا معاوضه آپارتمان 2 خوابه در رشتيان رشت

دفعات مشاهده :461


تاريخ ثبت :1394/6/28 9:54:15 AM


قیمت :140 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه نوسازدر خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :450


تاريخ ثبت :1394/6/26 10:36:24 AM


قیمت :105 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در پارک نیکمرام رشت

دفعات مشاهده :353


تاريخ ثبت :1394/6/25 6:22:34 PM


قیمت :توافقی

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :429


تاريخ ثبت :1394/6/25 5:33:36 PM


قیمت :60 میلیون رهن کامل

مشاهده آگهي رهن آپارتمان نوساز 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :522


تاريخ ثبت :1394/6/25 9:20:15 AM


قیمت :279 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :404


تاريخ ثبت :1394/6/24 5:42:17 PM


قیمت :179 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در خیابان سعدی رشت

دفعات مشاهده :423


تاريخ ثبت :1394/4/29 11:35:46 PM


قیمت :125 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه بلوار لاکان رشت

دفعات مشاهده :493


تاريخ ثبت :1394/4/29 11:04:12 PM


قیمت :170 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در فاز 2 معلم رشت

دفعات مشاهده :548


تاريخ ثبت :1394/3/11 5:08:13 PM


قیمت :135میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش یا معاوضه ساختمان 2 واحدی در رشتیان رشت

دفعات مشاهده :516


تاريخ ثبت :1394/6/9 10:43:49 AM


قیمت :18 ميليون تومان

مشاهده آگهي رهن کامل آپارتمان نوساز 2 خوابه در مسکن مهر رشت

دفعات مشاهده :524


تاريخ ثبت :1394/3/4 9:56:28 AM


قیمت :155 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در فاز 2 معلم رشت

دفعات مشاهده :579


تاريخ ثبت :1395/3/3 9:49:31 AM


قیمت :85 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در کمربندي خرمشهر رشت

دفعات مشاهده :511


تاريخ ثبت :1394/2/15 11:31:54 AM


قیمت :140 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در حسین آباد رشت

دفعات مشاهده :516


تاريخ ثبت :1394/2/14 5:44:35 PM


قیمت :157 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :564


تاريخ ثبت :1394/2/8 11:06:35 AM


قیمت :230 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :623


تاريخ ثبت :1394/8/25 9:22:20 AM


قیمت :160 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارمان 2 خوابه با موقعيت تجاري در بلوار معلم

دفعات مشاهده :547


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:05:29 AM


قیمت :189000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در فلکه گاز رشت

دفعات مشاهده :510


تاريخ ثبت :1394/8/18 3:41:40 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :555


تاريخ ثبت :1394/2/13 5:38:38 PM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :599


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:06:45 AM


قیمت :000 000 162

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در بلوار لاکان رشت

دفعات مشاهده :643


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:34:44 AM


قیمت :000 000 120

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در بلوار قلي پور رشت

دفعات مشاهده :464


تاريخ ثبت :1394/8/28 8:42:14 AM


قیمت :000 000 120

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهيد انصاري رشت

دفعات مشاهده :551


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:55:48 PM


قیمت :000 000 149

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درخيابان آزادگان رشت

دفعات مشاهده :685


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:56:09 PM


قیمت :000 000 85

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در عينک رشت

دفعات مشاهده :584


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:56:31 PM


قیمت :000 000 154

مشاهده آگهي پيش فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :500


تاريخ ثبت :1394/4/7 7:11:19 AM


قیمت :000 000 85

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :537


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:17:42 AM


قیمت :000 000 185

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در خيابان معلم رشت

دفعات مشاهده :698


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:56:52 PM


قیمت :162000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه دربلوارمعلم رشت

دفعات مشاهده :496


تاريخ ثبت :1394/2/16 10:05:47 AM


قیمت :000 000 184

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه گلسار رشت

دفعات مشاهده :621


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:57:03 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه نوساز در علي آباد رشت

دفعات مشاهده :446


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:19:16 AM


قیمت :000 000 293

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در فاز 2 معلم رشت

دفعات مشاهده :1313


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:52:45 AM


قیمت :000 000 160

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در ساغريسازان رشت

دفعات مشاهده :518


تاريخ ثبت :1394/4/29 10:47:08 PM


قیمت :189000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در خابان سعدي رشت

دفعات مشاهده :515


تاريخ ثبت :1394/10/10 11:06:50 AM


قیمت :787000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه درگلسار رشت

دفعات مشاهده :523


تاريخ ثبت :1394/2/28 10:31:38 AM


قیمت :780000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درگلسار رشت

دفعات مشاهده :510


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:49:38 AM


قیمت :000 000 260

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در بيستون رشت

دفعات مشاهده :626


تاريخ ثبت :1394/3/20 10:48:39 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در حسين آباد رشت

دفعات مشاهده :553


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:21:12 AM


قیمت :000 000 147

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در علي آباد رشت

دفعات مشاهده :623


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:57:59 PM


قیمت :000 000 100

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در خيابان رسالت رشت

دفعات مشاهده :522


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:58:17 PM


قیمت :000 000 264

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :538


تاريخ ثبت :1394/4/9 12:59:52 AM


قیمت :000 000 150

مشاهده آگهي فروش آپارتمان يک خوابه در بلوار نماز رشت

دفعات مشاهده :647


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:24:01 PM


قیمت :000 000 145

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در چهار راه گلسار رشت

دفعات مشاهده :501


تاريخ ثبت :1393/11/28 9:51:39 AM


قیمت :000 000 137

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :415


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:58:41 PM


قیمت :000 000 135

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در لاکاني رشت

دفعات مشاهده :645


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:59:04 PM


قیمت :000 000 160

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3خوابه در حميديان رشت

دفعات مشاهده :459


تاريخ ثبت :1398/6/4 8:21:14 PM


قیمت :000 000 330

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3خوابه در حميديان رشت

دفعات مشاهده :530


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:24:24 AM


قیمت :000 000 105

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2خوابه در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :486


تاريخ ثبت :1394/2/14 10:00:15 AM


قیمت :000 000 150

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه درچهارراه حشمت رشت

دفعات مشاهده :609


تاريخ ثبت :1394/4/29 10:47:35 PM


قیمت :000 000 110

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در سه راه پاستوريزه رشت

دفعات مشاهده :450


تاريخ ثبت :1394/7/29 9:51:30 AM


قیمت :000 000 187

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در ميدان گيل رشت

دفعات مشاهده :631


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:59:21 PM


قیمت :127000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوسازنسقي 2 خوابه در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :461


تاريخ ثبت :1394/3/26 10:15:53 AM


قیمت :432000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در مطهري رشت

دفعات مشاهده :512


تاريخ ثبت :1394/3/2 3:59:52 PM


قیمت :336000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار گيلان رشت

دفعات مشاهده :520


تاريخ ثبت :1394/2/29 6:02:45 PM


قیمت :432000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :470


تاريخ ثبت :1394/3/1 10:39:20 AM


قیمت :1000000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :395


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:24:19 PM


قیمت :288000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :524


تاريخ ثبت :1394/7/2 9:50:15 AM


قیمت :234000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :501


تاريخ ثبت :1394/7/2 9:51:01 AM


قیمت :330000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :477


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:07:11 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :474


تاريخ ثبت :1394/4/30 11:04:12 PM


قیمت :496000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز3 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :393


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:01:05 PM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :531


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:01:29 PM


قیمت :208000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در پارک شهر رشت

دفعات مشاهده :612


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:01:46 PM


قیمت :215000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در پارک شهر رشت

دفعات مشاهده :487


تاريخ ثبت :1394/2/16 10:06:12 AM


قیمت :120000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در رشتيان رشت

دفعات مشاهده :511


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:25:06 PM


قیمت :300000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :582


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:07:33 AM


قیمت :223000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :555


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:02:42 PM


قیمت :120000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در پيرسراي رشت

دفعات مشاهده :542


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:07:55 AM


قیمت :155000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در استادسراي رشت

دفعات مشاهده :459


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:03:09 PM


قیمت :143000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در خيابان لاهيجان رشت

دفعات مشاهده :533


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:03:27 PM


قیمت :300000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در ضيابري رشت

دفعات مشاهده :539


تاريخ ثبت :1394/3/4 9:44:58 AM


قیمت :450000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در لاکاني رشت

دفعات مشاهده :546


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:25:55 AM


قیمت :182500000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :607


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:25:30 PM


قیمت :283500000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در رشتيان رشت

دفعات مشاهده :667


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:04:42 PM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در سه راه پاستوريزه رشت

دفعات مشاهده :617


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:25:48 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش چند واحد اپارتمان 2خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :567


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:04:57 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه نوساز در سعدي رشت

دفعات مشاهده :469


تاريخ ثبت :1394/3/3 5:26:13 PM


قیمت :50000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان سند دار يک خوابه در فلکه جهاد رشت

دفعات مشاهده :500


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:29:52 PM


قیمت :320000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در معلم رشت

دفعات مشاهده :403


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:05:15 PM


قیمت :800000000

مشاهده آگهي فروش کامل اپارتمان 3طبقه تک واحدي در بازاچه سبزميدان رشت

دفعات مشاهده :505


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:54:34 AM


قیمت :111600000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار خرمشهر رشت

دفعات مشاهده :470


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:05:31 PM


قیمت :190000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار انصاري رشت

دفعات مشاهده :491


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:05:47 PM


قیمت :145000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در رودباري رشت

دفعات مشاهده :485


تاريخ ثبت :1394/4/7 7:11:44 AM


قیمت :106500000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان يک خوابه در فلسطين رشت

دفعات مشاهده :525


تاريخ ثبت :1394/4/29 10:48:34 PM


قیمت :250000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان 2خوابه بر اصلي معلم رشت

دفعات مشاهده :632


تاريخ ثبت :1394/5/11 10:44:55 AM


قیمت :90000000

مشاهده آگهي فروش سوييت نسقي در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :668


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:06:03 PM


قیمت :115000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :668


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:08:17 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش واحد هاي آپارتمان نوساز 2 خوابه درمعلم رشت

دفعات مشاهده :565


تاريخ ثبت :1394/4/9 1:00:11 AM


قیمت :70000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نسقي 2 خوابه در کمربندي خرمشهر رشت

دفعات مشاهده :482


تاريخ ثبت :1394/2/28 5:45:47 PM


قیمت :754000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان نوساز 3 خوابه در منظريه رشت

دفعات مشاهده :598


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:06:32 PM


قیمت :336000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان نوساز 3خوابه در خيابان رودباري رشت

دفعات مشاهده :504


تاريخ ثبت :1394/3/1 10:40:16 AM


قیمت :336000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان نوساز 3خوابه در خيابان رودباري رشت

دفعات مشاهده :392


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:07:29 PM


قیمت :374000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان نوساز 3خوابه در امام خميني رشت

دفعات مشاهده :607


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:08:50 AM


قیمت :325000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در خيابان معلم رشت

دفعات مشاهده :608


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:25:13 AM


قیمت :405000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 3 خوابه در بلوار ديلمان رشت

دفعات مشاهده :573


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:07:52 PM


قیمت :280000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان 2خوابه نوساز در بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :553


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:08:10 PM


قیمت :65 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش سوييت يک خوابه در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :554


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:09:08 AM


قیمت :55 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش سوييت يک خوابه در يخسازي رشت

دفعات مشاهده :628


تاريخ ثبت :1394/5/11 10:46:03 AM


قیمت :262 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش 4 واحد آپارتمان نوساز 2 خوابه در رشتيان رشت

دفعات مشاهده :435


تاريخ ثبت :1394/3/2 5:10:08 PM


قیمت :432000000

مشاهده آگهي فروش آپارتمان 2 خوابه در گلسار رشت

دفعات مشاهده :664


تاريخ ثبت :1394/2/14 10:00:53 AM


قیمت :110 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش آپارتمان يک خوابه در ساغريسازان رشت

دفعات مشاهده :514


تاريخ ثبت :1394/3/2 4:08:30 PM


قیمت :120000000

مشاهده آگهي فروش اپارتمان 2 خوابه در فلکه رازي رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه
   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.