املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژهدسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :11


تاريخ ثبت :1399/4/31 8:45:51 PM


قیمت :591750000

مشاهده آگهي فروش فوری زمین سنددار 2367 مترمربعی در صومعه سرا

دفعات مشاهده :14


تاريخ ثبت :1399/4/23 9:34:53 AM


قیمت :2754000000

مشاهده آگهي فروش زمین 153 مترمربعی در گلسار رشت

دفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/4/5 7:57:09 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمین 1200 مترمربعی در صومعه سرا

دفعات مشاهده :814


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:21:50 PM


قیمت :480000000

مشاهده آگهي فروش و معاوضه زمين 160مترمربعي در بلوار ديلمان رشت

دفعات مشاهده :522


تاريخ ثبت :1394/10/8 10:27:50 AM


قیمت :363000000

مشاهده آگهي فروش زمين 173 مترمربعي در پستک گلسار رشت

دفعات مشاهده :433


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:24:45 AM


قیمت :305,000,000

مشاهده آگهي فروش زمين سند دار

دفعات مشاهده :461


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:08 AM


قیمت :2000000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1280 مترمربع در بر اصلي خيابان سعدي رشت

دفعات مشاهده :542


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:57 AM


قیمت :320000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1600مترمربعي سنددار در امامزاده هاشم رشت

دفعات مشاهده :417


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:38:33 AM


قیمت :1800000000

مشاهده آگهي فروش زمين 000 6 مترمربعي بر اصلي آزادراه رشت- قزوين

دفعات مشاهده :490


تاريخ ثبت :1394/8/16 7:10:04 PM


قیمت :499500000

مشاهده آگهي فروش زمین 333 مترمربعی در سردارجنگل رشت

دفعات مشاهده :390


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:25:28 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين کشاورزي سند دار در اتوبان سروان به فومن

دفعات مشاهده :519


تاريخ ثبت :1395/3/9 10:37:48 AM


قیمت :36 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 230 مترمربعي در ابتداي جاده پيربازار رشت

دفعات مشاهده :1200


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:08 PM


قیمت :160 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین و خانه ویلایی 2 خوابه در شفت

دفعات مشاهده :469


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:39:50 AM


قیمت :540 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين با کاربري مسکوني و باغي در پره سر تالش

دفعات مشاهده :849


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:03:27 AM


قیمت :255000000

مشاهده آگهي فروش استخر 15 هکتاري در طراز کوه رشت

دفعات مشاهده :727


تاريخ ثبت :1394/2/28 11:15:45 AM


قیمت :2 میلیاردو 830 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 2830 مترمربعی در خیابان عرفان رشت

دفعات مشاهده :1069


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:23 PM


قیمت :یک میلیارد و 300 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 50 هکتاری با مجوز شرکت روغن کشی دانه های روغنی در رودبار

دفعات مشاهده :1047


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:26 PM


قیمت :500 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 1250 مترمربعي بر اصلي جاده زيباکنار رشت

دفعات مشاهده :761


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:39 PM


قیمت :193 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 258 مترمربعی در صومعه سرای گیلان

دفعات مشاهده :601


تاريخ ثبت :1394/2/8 6:56:21 PM


قیمت :40 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 760 مترمربعی در شاندرمن گیلان

دفعات مشاهده :1050


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:48 PM


قیمت :4 میلیاردو 121 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 317 مترمربعی بر اصلی بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :981


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:22:58 PM


قیمت :210 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 300 مترمربعي در ابتداي جاده رشت به انزلي

دفعات مشاهده :915


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:23:12 PM


قیمت :27 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 600 مترمربعي در جاده قديم سراوان به رشت

دفعات مشاهده :1070


تاريخ ثبت :1399/5/12 11:12:43 AM


قیمت :یک میلیاردو 56 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 640 مترمربع در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :1049


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:23:45 PM


قیمت :437 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 350 مترمربعي در توشيباي رشت

دفعات مشاهده :515


تاريخ ثبت :1394/1/31 5:54:41 PM


قیمت :800000000

مشاهده آگهي زمين فروشي

دفعات مشاهده :517


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:35:06 AM


قیمت :000 000 253

مشاهده آگهي فروش زمين 169 مترمربعي در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :1150


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:24:04 PM


قیمت :000 000 221

مشاهده آگهي فروش زمين وباغ صنوبر در صومعه سراي گيلان

دفعات مشاهده :572


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:06:00 AM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5000 مترمربعي در سراوان رشت

دفعات مشاهده :601


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:18:39 PM


قیمت :760000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :564


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:51:36 AM


قیمت :000 000 136

مشاهده آگهي فروش زمين 619 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :586


تاريخ ثبت :1394/6/31 10:43:12 AM


قیمت :000 000 160

مشاهده آگهي فروش زمين 9375 مترمربعي سنددار در منطقه آزاد انزلي

دفعات مشاهده :1232


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:24:25 PM


قیمت :000 000 110

مشاهده آگهي فروش زمين دو نبش 510 متر مربعي در ساحل حاجي بکنده

دفعات مشاهده :1133


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:24:28 PM


قیمت :000 000 875

مشاهده آگهي فروش زمين 35000 متر مربعي درمنطقه توريستي املش

دفعات مشاهده :1139


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:24:31 PM


قیمت :000 000 200

مشاهده آگهي فروش زمين 8000 متر مربعي درجاده شفت

دفعات مشاهده :596


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:56 PM


قیمت :364000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5200 متر مربعي در جاده قديم سنگر

دفعات مشاهده :514


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:22:57 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين دوکله 120 متر مربعي در جاده جيرده

دفعات مشاهده :492


تاريخ ثبت :1394/7/29 9:52:13 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين 400 متر مربعي درشفت

دفعات مشاهده :584


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:21:30 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 26000 متر مربعي در جاده شفت

دفعات مشاهده :561


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:20:22 PM


قیمت :140000000

مشاهده آگهي فروش زمين در فاصله دوکيلومتري قلعه رودخان فومن

دفعات مشاهده :1645


تاريخ ثبت :1394/8/28 8:43:18 AM


قیمت :44000000

مشاهده آگهي فروش زمين 221 متر مربعي درفخب رشت

دفعات مشاهده :505


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:40:40 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي درصومعه سراي گيلان

دفعات مشاهده :601


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:18:31 AM


قیمت :30000000

مشاهده آگهي فروش زمين 150 متر مربعي درپيام نور رشت

دفعات مشاهده :521


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:21:20 AM


قیمت :99750000

مشاهده آگهي فروش زمين 105 مترمربعي درجاده رشت به انزلي

دفعات مشاهده :614


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:11:39 AM


قیمت :1870000000

مشاهده آگهي فروش زمين 850 متر مربعي دراستادسراي رشت

دفعات مشاهده :460


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:24:19 AM


قیمت :612000000

مشاهده آگهي فروش زمين 340 متر مربعي درعلي اباد رشت

دفعات مشاهده :535


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:43:15 AM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش زمين يک هکتاري در کسماء صومعه سرا

دفعات مشاهده :510


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:41:29 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1500 متر مربعي درجاده شفت رشت

دفعات مشاهده :602


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:26:00 PM


قیمت :1100000000

مشاهده آگهي فروش زمين 2000 متر مربعي دربر اصلي چوکام خمام

دفعات مشاهده :632


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:30:13 PM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 4538 متري در اتوبان رشت به زنجان(شفت)

دفعات مشاهده :550


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:12 PM


قیمت :2700000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي دوبر درگلسار رشت

دفعات مشاهده :887


تاريخ ثبت :1399/5/7 8:24:47 PM


قیمت :2800000000

مشاهده آگهي فروش زمين سند دار 5600 متر مربعي درقلي پور رشت

دفعات مشاهده :545


تاريخ ثبت :1394/2/28 5:45:30 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 1222.8 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :542


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:34 PM


قیمت :3468000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1156 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :549


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:26:37 AM


قیمت :70000000

مشاهده آگهي فروش زمين 200 متر مربعي دربلوار شهيد انصاري رشت

دفعات مشاهده :637


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:55:08 AM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800متر مربعي دردر بزرگراه سراوان به فومن رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه

   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.