املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژه


دسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :498


تاريخ ثبت :1394/10/8 10:27:50 AM


قیمت :363000000

مشاهده آگهي فروش زمين 173 مترمربعي در پستک گلسار رشت

دفعات مشاهده :417


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:24:45 AM


قیمت :305,000,000

مشاهده آگهي فروش زمين سند دار

دفعات مشاهده :509


تاريخ ثبت :1395/3/9 10:37:48 AM


قیمت :36 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 230 مترمربعي در ابتداي جاده پيربازار رشت

دفعات مشاهده :588


تاريخ ثبت :1394/2/8 6:56:21 PM


قیمت :40 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 760 مترمربعی در شاندرمن گیلان

دفعات مشاهده :629


تاريخ ثبت :1394/4/22 6:20:39 AM


قیمت :495 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 1980متر مربعي درابتداي بلوارانزلي به رشت

دفعات مشاهده :501


تاريخ ثبت :1394/1/31 5:54:41 PM


قیمت :800000000

مشاهده آگهي زمين فروشي

دفعات مشاهده :585


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:18:39 PM


قیمت :760000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :551


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:51:36 AM


قیمت :000 000 136

مشاهده آگهي فروش زمين 619 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :570


تاريخ ثبت :1394/6/31 10:43:12 AM


قیمت :000 000 160

مشاهده آگهي فروش زمين 9375 مترمربعي سنددار در منطقه آزاد انزلي

دفعات مشاهده :1159


تاريخ ثبت :1398/11/1 1:09:58 PM


قیمت :000 000 110

مشاهده آگهي فروش زمين دو نبش 510 متر مربعي در ساحل حاجي بکنده

دفعات مشاهده :584


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:56 PM


قیمت :364000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5200 متر مربعي در جاده قديم سنگر

دفعات مشاهده :501


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:22:57 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين دوکله 120 متر مربعي در جاده جيرده

دفعات مشاهده :483


تاريخ ثبت :1394/7/29 9:52:13 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين 400 متر مربعي درشفت

دفعات مشاهده :586


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:18:31 AM


قیمت :30000000

مشاهده آگهي فروش زمين 150 متر مربعي درپيام نور رشت

دفعات مشاهده :501


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:21:20 AM


قیمت :99750000

مشاهده آگهي فروش زمين 105 مترمربعي درجاده رشت به انزلي

دفعات مشاهده :601


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:11:39 AM


قیمت :1870000000

مشاهده آگهي فروش زمين 850 متر مربعي دراستادسراي رشت

دفعات مشاهده :451


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:24:19 AM


قیمت :612000000

مشاهده آگهي فروش زمين 340 متر مربعي درعلي اباد رشت

دفعات مشاهده :517


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:43:15 AM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش زمين يک هکتاري در کسماء صومعه سرا

دفعات مشاهده :493


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:41:29 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1500 متر مربعي درجاده شفت رشت

دفعات مشاهده :590


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:26:00 PM


قیمت :1100000000

مشاهده آگهي فروش زمين 2000 متر مربعي دربر اصلي چوکام خمام

دفعات مشاهده :617


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:30:13 PM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 4538 متري در اتوبان رشت به زنجان(شفت)

دفعات مشاهده :535


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:12 PM


قیمت :2700000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي دوبر درگلسار رشت

دفعات مشاهده :527


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:34 PM


قیمت :3468000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1156 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :538


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:26:37 AM


قیمت :70000000

مشاهده آگهي فروش زمين 200 متر مربعي دربلوار شهيد انصاري رشت

دفعات مشاهده :620


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:55:08 AM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800متر مربعي دردر بزرگراه سراوان به فومن رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.