املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژه


دسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :5


تاريخ ثبت :1399/10/29 3:51:43 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمین مسکونی 500 مترمربعی در دافچاه رشت

دفعات مشاهده :4


تاريخ ثبت :1399/10/22 10:38:55 AM


قیمت :2000000000

مشاهده آگهي فروش زمین 180 متری در استادسرای رشت

دفعات مشاهده :25


تاريخ ثبت :1399/10/18 10:03:10 AM


قیمت :2400000000

مشاهده آگهي فروش استخر پروش ماهي 7000 مترمربعي در جيرده رشت

دفعات مشاهده :574


تاريخ ثبت :1394/10/8 10:27:50 AM


قیمت :363000000

مشاهده آگهي فروش زمين 173 مترمربعي در پستک گلسار رشت

دفعات مشاهده :494


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:08 AM


قیمت :2000000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1280 مترمربع در بر اصلي خيابان سعدي رشت

دفعات مشاهده :747


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:57 AM


قیمت :320000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1600مترمربعي سنددار در امامزاده هاشم رشت

دفعات مشاهده :457


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:38:33 AM


قیمت :1800000000

مشاهده آگهي فروش زمين 000 6 مترمربعي بر اصلي آزادراه رشت- قزوين

دفعات مشاهده :535


تاريخ ثبت :1394/8/16 7:10:04 PM


قیمت :499500000

مشاهده آگهي فروش زمین 333 مترمربعی در سردارجنگل رشت

دفعات مشاهده :428


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:25:28 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين کشاورزي سند دار در اتوبان سروان به فومن

دفعات مشاهده :563


تاريخ ثبت :1395/3/9 10:37:48 AM


قیمت :36 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 230 مترمربعي در ابتداي جاده پيربازار رشت

دفعات مشاهده :507


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:39:50 AM


قیمت :540 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين با کاربري مسکوني و باغي در پره سر تالش

دفعات مشاهده :907


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:03:27 AM


قیمت :255000000

مشاهده آگهي فروش استخر 15 هکتاري در طراز کوه رشت

دفعات مشاهده :771


تاريخ ثبت :1394/2/28 11:15:45 AM


قیمت :2 میلیاردو 830 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 2830 مترمربعی در خیابان عرفان رشت

دفعات مشاهده :636


تاريخ ثبت :1394/2/8 6:56:21 PM


قیمت :40 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 760 مترمربعی در شاندرمن گیلان

دفعات مشاهده :567


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:35:06 AM


قیمت :000 000 253

مشاهده آگهي فروش زمين 169 مترمربعي در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :612


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:06:00 AM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5000 مترمربعي در سراوان رشت

دفعات مشاهده :627


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:18:39 PM


قیمت :760000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :613


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:51:36 AM


قیمت :000 000 136

مشاهده آگهي فروش زمين 619 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :638


تاريخ ثبت :1394/6/31 10:43:12 AM


قیمت :000 000 160

مشاهده آگهي فروش زمين 9375 مترمربعي سنددار در منطقه آزاد انزلي

دفعات مشاهده :639


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:56 PM


قیمت :364000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5200 متر مربعي در جاده قديم سنگر

دفعات مشاهده :561


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:22:57 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين دوکله 120 متر مربعي در جاده جيرده

دفعات مشاهده :530


تاريخ ثبت :1394/7/29 9:52:13 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين 400 متر مربعي درشفت

دفعات مشاهده :631


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:21:30 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 26000 متر مربعي در جاده شفت

دفعات مشاهده :600


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:20:22 PM


قیمت :140000000

مشاهده آگهي فروش زمين در فاصله دوکيلومتري قلعه رودخان فومن

دفعات مشاهده :1799


تاريخ ثبت :1394/8/28 8:43:18 AM


قیمت :44000000

مشاهده آگهي فروش زمين 221 متر مربعي درفخب رشت

دفعات مشاهده :548


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:40:40 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي درصومعه سراي گيلان

دفعات مشاهده :644


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:18:31 AM


قیمت :30000000

مشاهده آگهي فروش زمين 150 متر مربعي درپيام نور رشت

دفعات مشاهده :571


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:21:20 AM


قیمت :99750000

مشاهده آگهي فروش زمين 105 مترمربعي درجاده رشت به انزلي

دفعات مشاهده :653


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:11:39 AM


قیمت :1870000000

مشاهده آگهي فروش زمين 850 متر مربعي دراستادسراي رشت

دفعات مشاهده :498


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:24:19 AM


قیمت :612000000

مشاهده آگهي فروش زمين 340 متر مربعي درعلي اباد رشت

دفعات مشاهده :570


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:43:15 AM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش زمين يک هکتاري در کسماء صومعه سرا

دفعات مشاهده :553


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:41:29 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1500 متر مربعي درجاده شفت رشت

دفعات مشاهده :625


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:26:00 PM


قیمت :1100000000

مشاهده آگهي فروش زمين 2000 متر مربعي دربر اصلي چوکام خمام

دفعات مشاهده :659


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:30:13 PM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 4538 متري در اتوبان رشت به زنجان(شفت)

دفعات مشاهده :593


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:12 PM


قیمت :2700000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي دوبر درگلسار رشت

دفعات مشاهده :589


تاريخ ثبت :1394/2/28 5:45:30 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 1222.8 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :582


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:34 PM


قیمت :3468000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1156 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :574


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:26:37 AM


قیمت :70000000

مشاهده آگهي فروش زمين 200 متر مربعي دربلوار شهيد انصاري رشت

دفعات مشاهده :688


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:55:08 AM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800متر مربعي دردر بزرگراه سراوان به فومن رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه
   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.