املاك گيلانه

جستجو

نام استان

نام شهر

نوع ملك

عبارت مورد جستجو


جستجوآگهي هاي ويژهدسته بندي آگهي هادفعات مشاهده :40


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:07:02 AM


قیمت :591750000

مشاهده آگهي فروش فوری زمین سنددار 2367 مترمربعی در صومعه سرا

دفعات مشاهده :55


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:07:14 AM


قیمت :2754000000

مشاهده آگهي فروش زمین 153 مترمربعی در گلسار رشت

دفعات مشاهده :861


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:11:21 AM


قیمت :480000000

مشاهده آگهي فروش و معاوضه زمين 160مترمربعي در بلوار ديلمان رشت

دفعات مشاهده :551


تاريخ ثبت :1394/10/8 10:27:50 AM


قیمت :363000000

مشاهده آگهي فروش زمين 173 مترمربعي در پستک گلسار رشت

دفعات مشاهده :457


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:24:45 AM


قیمت :305,000,000

مشاهده آگهي فروش زمين سند دار

دفعات مشاهده :475


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:08 AM


قیمت :2000000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1280 مترمربع در بر اصلي خيابان سعدي رشت

دفعات مشاهده :627


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:37:57 AM


قیمت :320000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1600مترمربعي سنددار در امامزاده هاشم رشت

دفعات مشاهده :432


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:38:33 AM


قیمت :1800000000

مشاهده آگهي فروش زمين 000 6 مترمربعي بر اصلي آزادراه رشت- قزوين

دفعات مشاهده :510


تاريخ ثبت :1394/8/16 7:10:04 PM


قیمت :499500000

مشاهده آگهي فروش زمین 333 مترمربعی در سردارجنگل رشت

دفعات مشاهده :410


تاريخ ثبت :1395/4/19 10:25:28 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين کشاورزي سند دار در اتوبان سروان به فومن

دفعات مشاهده :540


تاريخ ثبت :1395/3/9 10:37:48 AM


قیمت :36 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 230 مترمربعي در ابتداي جاده پيربازار رشت

دفعات مشاهده :1224


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:32:21 AM


قیمت :160 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین و خانه ویلایی 2 خوابه در شفت

دفعات مشاهده :486


تاريخ ثبت :1395/3/6 10:39:50 AM


قیمت :540 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين با کاربري مسکوني و باغي در پره سر تالش

دفعات مشاهده :884


تاريخ ثبت :1395/3/3 10:03:27 AM


قیمت :255000000

مشاهده آگهي فروش استخر 15 هکتاري در طراز کوه رشت

دفعات مشاهده :744


تاريخ ثبت :1394/2/28 11:15:45 AM


قیمت :2 میلیاردو 830 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 2830 مترمربعی در خیابان عرفان رشت

دفعات مشاهده :1112


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:32:27 AM


قیمت :یک میلیارد و 300 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 50 هکتاری با مجوز شرکت روغن کشی دانه های روغنی در رودبار

دفعات مشاهده :1102


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:32:32 AM


قیمت :500 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 1250 مترمربعي بر اصلي جاده زيباکنار رشت

دفعات مشاهده :791


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:33:09 AM


قیمت :193 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 258 مترمربعی در صومعه سرای گیلان

دفعات مشاهده :620


تاريخ ثبت :1394/2/8 6:56:21 PM


قیمت :40 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 760 مترمربعی در شاندرمن گیلان

دفعات مشاهده :1088


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:33:21 AM


قیمت :4 میلیاردو 121 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 317 مترمربعی بر اصلی بلوار معلم رشت

دفعات مشاهده :1015


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:33:30 AM


قیمت :210 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 300 مترمربعي در ابتداي جاده رشت به انزلي

دفعات مشاهده :955


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:33:38 AM


قیمت :27 ميليون تومان

مشاهده آگهي فروش زمين 600 مترمربعي در جاده قديم سراوان به رشت

دفعات مشاهده :1113


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:33:46 AM


قیمت :یک میلیاردو 56 میلیون تومان

مشاهده آگهي فروش زمین 640 مترمربع در فاز دوم معلم رشت

دفعات مشاهده :528


تاريخ ثبت :1394/1/31 5:54:41 PM


قیمت :800000000

مشاهده آگهي زمين فروشي

دفعات مشاهده :543


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:35:06 AM


قیمت :000 000 253

مشاهده آگهي فروش زمين 169 مترمربعي در بلوار شهداي گمنام رشت

دفعات مشاهده :1185


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:34:44 AM


قیمت :000 000 221

مشاهده آگهي فروش زمين وباغ صنوبر در صومعه سراي گيلان

دفعات مشاهده :594


تاريخ ثبت :1394/2/27 9:06:00 AM


قیمت :150000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5000 مترمربعي در سراوان رشت

دفعات مشاهده :614


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:18:39 PM


قیمت :760000000

مشاهده آگهي فروش زمين 3800 مترمربعي در زيباکناررشت

دفعات مشاهده :1263


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:53:16 AM


قیمت :000 000 110

مشاهده آگهي فروش زمين دو نبش 510 متر مربعي در ساحل حاجي بکنده

دفعات مشاهده :1168


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:53:20 AM


قیمت :000 000 875

مشاهده آگهي فروش زمين 35000 متر مربعي درمنطقه توريستي املش

دفعات مشاهده :1181


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:53:24 AM


قیمت :000 000 200

مشاهده آگهي فروش زمين 8000 متر مربعي درجاده شفت

دفعات مشاهده :618


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:19:56 PM


قیمت :364000000

مشاهده آگهي فروش زمين 5200 متر مربعي در جاده قديم سنگر

دفعات مشاهده :538


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:22:57 AM


قیمت :24000000

مشاهده آگهي فروش زمين دوکله 120 متر مربعي در جاده جيرده

دفعات مشاهده :613


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:21:30 AM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 26000 متر مربعي در جاده شفت

دفعات مشاهده :578


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:20:22 PM


قیمت :140000000

مشاهده آگهي فروش زمين در فاصله دوکيلومتري قلعه رودخان فومن

دفعات مشاهده :1710


تاريخ ثبت :1394/8/28 8:43:18 AM


قیمت :44000000

مشاهده آگهي فروش زمين 221 متر مربعي درفخب رشت

دفعات مشاهده :522


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:40:40 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي درصومعه سراي گيلان

دفعات مشاهده :632


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:11:39 AM


قیمت :1870000000

مشاهده آگهي فروش زمين 850 متر مربعي دراستادسراي رشت

دفعات مشاهده :482


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:24:19 AM


قیمت :612000000

مشاهده آگهي فروش زمين 340 متر مربعي درعلي اباد رشت

دفعات مشاهده :554


تاريخ ثبت :1394/2/2 10:43:15 AM


قیمت :350000000

مشاهده آگهي فروش زمين يک هکتاري در کسماء صومعه سرا

دفعات مشاهده :536


تاريخ ثبت :1394/2/29 11:41:29 AM


قیمت :75000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1500 متر مربعي درجاده شفت رشت

دفعات مشاهده :606


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:26:00 PM


قیمت :1100000000

مشاهده آگهي فروش زمين 2000 متر مربعي دربر اصلي چوکام خمام

دفعات مشاهده :639


تاريخ ثبت :1394/2/5 5:30:13 PM


قیمت :180000000

مشاهده آگهي فروش زمين 4538 متري در اتوبان رشت به زنجان(شفت)

دفعات مشاهده :542


تاريخ ثبت :1393/6/9 5:30:43 PM


قیمت :375000000

مشاهده آگهي فروش زمین 250 مترمربعی در بلوار شهدای گمنام رشت

دفعات مشاهده :574


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:12 PM


قیمت :2700000000

مشاهده آگهي فروش زمين 900 متر مربعي دوبر درگلسار رشت

دفعات مشاهده :914


تاريخ ثبت :1399/7/16 10:53:46 AM


قیمت :2800000000

مشاهده آگهي فروش زمين سند دار 5600 متر مربعي درقلي پور رشت

دفعات مشاهده :565


تاريخ ثبت :1394/2/28 5:45:30 PM


قیمت :

مشاهده آگهي فروش زمين 1222.8 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :560


تاريخ ثبت :1394/2/19 4:50:34 PM


قیمت :3468000000

مشاهده آگهي فروش زمين 1156 مترمربعي در گلسار رشت

دفعات مشاهده :556


تاريخ ثبت :1394/2/29 10:26:37 AM


قیمت :70000000

مشاهده آگهي فروش زمين 200 متر مربعي دربلوار شهيد انصاري رشت

دسته بندي هاآگهي هاي ويژه

   
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به املاك گيلانه ميباشد و هر گونه كپي برداري از تمام يا بخشي از آن پيگرد قانوني دارد

amlakegilaneh.ir  Copyright © ‍Amlakegilaneh Corporation All Rights Reserved.